Prawo Hicka

Prawo Hicka

Prawo Hicka mówi, że czas potrzebny na podjęcie decyzji wzrasta wprost proporcjonalnie do ilości wyborów (alternatyw,zmiennych).

Inaczej mówiąc czas potrzebny na podjęcie decyzji jest funkcją ilości dostępnych opcji np.:

„Kiedy pilot musi nacisnąć odpowiedni przycisk w odpowiedzi na konkretne zdarzenie np. alarm, prawo Hicka mówi, że im większa liczba alternatywnych przycisków tym pilot będzie potrzebował więcej czasu na wybranie właściwego”

W systemach informatycznych, aplikacjach prawo Hicka może być stosowane np. do interfejsu użytkownika.

Wszystkie zadania składają się z 4 podstawowych kroków:

1. Identyfikacja problemu lub celu
2. Zapoznanie się z dostępnymi opcjami które są niezbędna aby wykonać zadanie lub osiągnąć cel
3. Wybranie opcji
4. Zatwierdzenie (realizacja) wybranej opcji

Prawo Hicka dotyczy 3 kroku czyli wybrania opcji. Prawo to można jednak stosować do prostych zadań typu:

Jeżeli dzieje się A naciśnij przycisk 1, jeżeli dzieje się B naciśnij przycisk 2.

Prawo Hicka nie nadaje się do zadań które (mimo iż np. składają się z 3 opcji) wymagają większej koncentracji i skupienia (czytanie i analizowanie zdań). Nie nadaje się do rozbudowanych menu (aplikacje systemów informatycznych) o wielopoziomowych elementach (tzw. multilevel menus).

Wzór:

RT = a + b log2 (n)

gdzie:

RT = czas odpowiedzi (response time)
a = całkowity czas zdarzenia
b = stała empiryczna oparta na procesie poznawczym (ustalana w zależności od zdarzenia, zadania)
n = ilość jednakowo prawdopodobnych alternatyw

Przykład:

„Wykrycie i rozpoznanie alarmu trwa 2sek. Rozwiązanie polega na przyciśnięciu jednego z pięciu przycisków. Jaki będzie czas reakcji?”
RT = (2sek) + (0,155sek – stała tylko dla tego przykładu)(log2(5)) = 2.36sek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.